Gelieve hier uw taal te kiezen
Bevestigen

Privacyverklaring

We zijn blij met uw interesse in onze website. Het beschermen van uw privacy vinden we erg belangrijk. Hieronder vindt u uitgebreide informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Verwerkingsverantwoordelijke
MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5
59602 Rüthen-Meiste, Duitsland

1. Hosting-diensten door een derde

Wij hebben de externe dienstverlener Net.DE AG, Büttnerstraße 57, 30165 Hannover, Duitsland, opdracht gegeven tot het uitvoeren van diensten omtrent hosting en weergave van de website. Dit dient ter behartiging van ons binnen een belangenafweging zwaarder wegend gerechtvaardigd belang bij een correcte weergave van ons aanbod, art. 6 lid 1 f AVG. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of in daartoe bestemde formulieren in de webshop worden verzameld zoals hieronder beschreven, worden op zijn servers verwerkt. Een verwerking op andere servers vindt uitsluitend plaats binnen het hier omschreven kader.

2. Toegangsgegevens in server-logfiles

. Bij ieder bezoek aan een website slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op. Dit bestand bevat bijv. de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijdstip van de aanvraag, de hoeveelheid overgedragen data en de provider die de aanvraag verstuurt (toegangsgegevens) en documenteert de aanvraag.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend gebruikt om een probleemloze werking van de site mogelijk te maken en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter behartiging van ons binnen een belangenafweging zwaarder wegend gerechtvaardigd belang bij een correcte weergave van ons aanbod, art. 6 lid 1 f AVG. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na beëindiging van uw bezoek gewist.

3. Verzameling en gebruik van gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst (gebruiksovereenkomst)

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u zich registreert of contact met ons opneemt en daarbij deze gegevens aan ons verstrekt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden worden als zodanig gemarkeerd wanneer de gegevens noodzakelijk zijn om de registratie of contactopname te verwerken en u zonder opgave van deze gegevens de registratie niet kunt voltooien en het contactformulier niet kunt versturen. Welke gegevens worden verzameld, is zichtbaar in de betreffende formulieren. We gebruiken de door u verstrekte gegevens conform art. 6 lid 1 p. 1 letter b AVG voor het uitvoeren van de gebruiksovereenkomst en het behandelen van uw aanvraag. Na voltooide afhandeling van de overeenkomst of na het wissen van uw account, worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van eventuele fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons een recht tot aanvullend gegevensgebruik voorbehouden welk wettelijk toegestaan is en waarover wij u hieronder informeren. U kunt uw account voor deze website op ieder gewenst moment laten wissen. Dit kan door een bericht te sturen via de hieronder beschreven contactmogelijkheid of door een bericht te sturen aan uw contactpersoon bij MeisterWerke Schulte GmbH.

4. Gegevensgebruik voor reclamepost en uw recht van bezwaar

Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken, zoals bijv. voor het per post toesturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten. Dit dient ter behartiging van ons binnen een belangenafweging zwaarder wegend gerechtvaardigd belang bij een klantcontact via reclame, art 6 lid 1 f AVG.

Het sturen van reclame wordt in opdracht van ons door een dienstverlener uitgevoerd, waartoe wij uw gegevens aan deze partij doorsturen.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen via de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

5. Gebruik van cookies

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek gebruiken we op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit dient ter behartiging van ons binnen een belangenafweging zwaarder wegend gerechtvaardigd belang bij een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod, art. 6 lid 1 f AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden weer gewist wanneer u de browsersessie beëindigt, d.w.z. wanneer u de browser sluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat aanwezig en stellen ons in staat uw browser te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt (permanente cookies). De bewaarperiode van cookies kunt u zien in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert wanneer er cookies worden geplaatst zodat u per geval kunt besluiten of u de cookies accepteert of deze in bepaalde gevallen of in het algemeen weigert. Elke browser heeft zijn eigen methode waarop cookie-instellingen worden beheerd. Dit staat omschreven in het Help-menu van de browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt aanpassen. Uitleg over de verschillende browsers vindt u via de volgende links:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

Firefox™ https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Opera™: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Indien u cookies weigert, kan dit de functionaliteit van onze website beperken.

6. Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Voor website-analyse maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, een volgens Iers recht geregistreerde en geëxploiteerde vennootschap gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland Dit dient ter behartiging van ons binnen een belangenafweging zwaarder wegend gerechtvaardigd belang bij een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod, art. 6 lid 1 f AVG. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden, bijvoorbeeld cookies, waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De automatisch verzamelde gegevens over uw gebruik van deze website worden doorgaans aan een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Door activering van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres verkort voordat het wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts bij uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het anonieme IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt in principe niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Voor zover gegevens aan een server van Google in de VS worden overgedragen en aldaar worden opgeslagen, is de Amerikaanse firma Google LLC daartoe gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield. Hier kunt u een actueel certificaat inzien. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld.
 U kunt voorkomen dat de middels het cookie verkregen gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) door Google verzameld en verwerkt worden door via de volgende link een browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt u onderstaande link aanklikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Daarbij wordt er een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.


7. Onze online aanwezigheid op Facebook, Youtube, Instagram en Pinterest

Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platformen heeft tot doel een betere, actieve communicatie met onze klanten en belangstellenden mogelijk te maken. We verstrekken daar informatie over onze producten, het bedrijf en lopende aanbiedingen.

Wanneer u onze online aanwezigheid op sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen worden voor martkonderzoek en reclamedoeleinden. Uit deze gegevens wordt onder gebruik van een pseudoniem een zogenaamd gebruiksprofiel opgesteld. Dit profiel kan gebruikt worden om bijv. binnen en buiten de platformen advertenties te tonen waarvan verwacht wordt dat deze op uw interesses aansluiten. Voor dit doel wordt doorgaans gebruik gemaakt van cookies op uw apparaat. In deze cookies worden het bezoekersgedrag en de interesses van de gebruiker opgeslagen. Dit dient conform art. 6 lid 1 letter f van de AVG ter behartiging van ons binnen een belangenafweging zwaarder wegend gerechtvaardigd belang bij een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod en effectieve communicatie met klanten en belangstellenden. Indien de betreffende exploitant van het sociale media-platform uw toestemming vraagt voor gegevensverwerking, bijv. door het aanvinken van een vakje, vormt art. 6 lid 1 letter a AVG de juridische grondslag voor deze verwerking.

Indien het eerder genoemde sociale media-platform haar hoofdvestiging in de VS heeft, geldt het volgende: Voor de VS is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van toepassing. Dit komt voort uit het EU-US Privacy Shield. Het actuele certificaat van het betreffende bedrijf kunt u hier [link to: https://www.privacyshield.gov/list] bekijken.

Bekijk onderstaande links voor gedetailleerde informatie over hoe de verschillende exploitanten op hun pagina's gegevens verwerken en gebruiken. Ook vindt u daar informatie over contact opnemen en uw rechten en mogelijke instellingen voor het beschermen van uw privacy, waaronder de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen (opt-out). Indien u op dit vlak verdere hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy   

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy  

Mogelijkheid bezwaar aan te tekenen (opt-out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated

8. Contactmogelijkheid en uw rechten

U heeft recht op gratis inzage in uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens en eventueel recht op rectificatie, beperking van de verwerking, op overdraagbaarheid of wissen van deze gegevens.

Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens, voor inzage, rectificatie, beperking of het wissen van gegevens, alsook voor het intrekken van gegeven toestemming of het bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van gegevens kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze kunt u per e-mail bereiken via datenschutz@meisterwerke.com of via het postadres uit onze colofon. 

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.


9. Recht van bezwaar

Voor zover wij ter behartiging van een voor ons binnen een belangenafweging zwaarder wegend gerechtvaardigd belang persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven, kunt u bezwaar maken tegen toekomstige verwerking. Indien de gegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde zoals hierboven beschreven uitoefenen. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, heeft u alleen recht op bezwaar indien er hiertoe redenen bestaan die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn om de verwerking te handhaven, welke zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Dit geldt niet indien de verwerking wordt uitgevoerd ten behoeve van direct marketing. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet verder voor dit doeleinde verwerken. 

Hinweis

Deze website gebruikt cookies om bepaalde functies mogelijk te maken en het aanbod te verbeteren. Indien u verder surft gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie